ตารางเวลารถโดยสารประจำทาง

เที่ยวรถอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกแนะนำให้โทรศัพท์ตรวจสอบกับทางสถานีก่อนเดินทาง

จันทบุรี - กรุงเทพ ฯ (หมอชิต)

มินิบัส/รถตู้

200 บาท

โทร. 061-274-6751

เวลาออก
05.30
07.30
08.30
09:30
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30

จันทบุรี - กรุงเทพ ฯ (สุวรรณภูมิ)

มินิบัส/รถตู้

200 บาท (ค่าบริการส่งที่สนามบินเพิ่ม 100 บาท)

โทร. 061-274-6751

เวลาออก
05.30
07.30
08.30
09:30
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30

จันทบุรี - ระยอง

รถตู้

120 บาท

โทร. 061-274-6751

เวลาออก
06.00
07.00
08.00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00

จันทบุรี - ตราด

รถตู้

70 บาท

โทร. 061-274-6751

เวลาออก
06.00
07.00
08.00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00

จันทบุรี - กบินทร์บุรี

รถตู้

170 บาท

โทร. 061-274-6751

เวลาออก
05.00
06.00
07.00
08.00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

จันทบุรี - รังสิต

รถตู้

สอบถามราคาที่สถานี

โทร. 061-274-6751

เวลาออก
06:00
07:00
10:00
15:00