บริการรับพัสดุ

บริการขนส่งสินค้าให้บริการโดย Nim Express, Flash Express, Best Express, Ninja Van และ Quick Express
รองรับพัสดุเย็น/แช่แข็ง ผลไม้ และพัสดุน้ำหนักสูงสุด 100 กิโลกรัม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 061-274-6751 หรือไลน์

 

*พื้นที่ล่าช้าอาจใช้เวลานานกว่าปกติ โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ที่เคาเตอร์ก่อนส่ง